Ordinacija dentalne medicine

Vesna Jabuka, dr. med. dent.

Usluge

13

 

KONZERVATIVNA DENTALNA MEDICINA - ENDODONCIJA

• liječenje upale zubne pulpe (živca)

• strojna endodoncija (suvremena tehnologija)

 

ESTETSKA DENTALNA MEDICINA

• izbjeljivanje zubi

• zamjena amalgamskih ispuna kompozitnim ili estetskim ispunima

• profesionalno čišćenje i pjeskarenje zubi

• zubni nakit

 

DJEČJA DENTALNA MEDICINA – PEDODONCIJA

• zahvati na mliječnim zubima

• upute o oralnoj higjeni

• pečačenje fisura na trajnim zubima (preventivni postupak)

 

MOBILNA PROTETIKA

• totalne akrilatne proteze

• parcijalne akrilatne proteze

• metalne (wironit) proteze

 

FIKSNA PROTETIKA

• keramičke krunice i mostovi na metalnoj podlozi

• bezmetalna keramika

• kombinirani radovi

 

PARODONTOLOGIJA

 

ORALNA KIRURGIJA

 

IMPLANTOLOGIJA

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Vesna Jabuka dr. med. dent. 

Erazma Barčića 9, 51000 Rijeka

Tel: 051/213-558

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK 7-14.30h
UTORAK 13-20.30h
SRIJEDA 13-20.30h
ČETVRTAK 13-20.30h
PETAK 7-14.30h
SUBOTA - svaka treća u mjesecu radimo ujutro

 

 Vršimo upis novih pacijenata!